Welcome, Guest. Please login or register.
Did you miss your activation email?

Username: Password:

Registration Agreement

PRAVILA FORUMA SLOVENSKEGA TOLKIENOVEGA DRUŠTVA


0) SPLOŠNO

  a) Naš forum je last slovenskega Tolkienovega društva Gil-galad in mora kot tak obdržati neko primerno obliko, zato se moramo na njem držati nekaterih pravil. Po drugi strani pa smo predvsem krog prijateljev, med katerimi striktna pravila niso nujna, zato lahko večino sporov rešujemo povsem mirno.
  b) Moderatorji smo člani, ki pa smo bili izvoljeni na določene funkcije v društvu. Kot takim so nam ostali člani pokazali dovoljšno mero zaupanja, da lahko skoraj vedno presodimo v dobrobit društva, njegovih članov in foruma.
  c) Če pride do konflikta med navadnim članom in moderatorjem, prevlada moderator. Če se član pritoži, o zadevi odločajo ostali moderatorji.
  d) Na splošno se trudimo ohranjati mero zdravega okusa, ohranjati, sodelovati v debatah, ter odpirati nove, ter pridodati k dobremu vzdušju na forumu.
  [/list]

  1) PREPOVEDANE VSEBINE

   a) Kjerkoli na forumu je prepovedano objavljati vulgarne pornografske, izrazito nasilne, izrazito versko, rasno itd. nestrpne in druge vsebine, ki ne spadajo v javne razprave. Če se o stvari ne bi želeli pogovarjati z bratom ali sestro, ne spada na naš forum.
   b) Zgornja prepoved NE zaobsega golote, nasilnih in drugih vsebin, dokler so te vsebine v okviru razumnih meja. O tem govorita točki 2 in 3.
   c) Sporne, a ne prepovedane vsebine, se ne objavijo direktno na forumu, temveč vedno kot povezava s pripisom.
   [/list]

   2) RESNI DEL FORUMA
   Resni del foruma zaobsega vse izbe razen podforuma Klepet. Namenjen je debatam o društvu, dogodkih, pisavah in drugih stvareh. Je reprezentativen za društvo kot prostor, kjer se odvijajo resne debate o društvenih zadevah.

    a) V tem delu foruma je prag tolerance vsebin iz točke 1 nizek. Moderatorji bodo tu torej hitreje izbrisali vsebine, ki se jim ne zdijo primerne. Če se o stvari ne bi želeli pogovarjati s svojo babico, verjetno ne sodi sem.
    b) To pomeni, da v tem delu foruma ne bomo tolerirali golote, nasilja ipd., razen ko je v mejah normale IN se nanaša na temo, v kateri je objavljeno. Primer je slika gole vilinke, ki predstavlja njihovo anatomijo.
    c) Pogosto je meja med primernostjo in neprimernostjo nedoločljiva, včasih je odvisna od namena (provocirati ali informirati?) in drugo. V takih primerih je naloga moderatorjev, da se glede tega odločijo. Na splošno se tu nagibajo k izbrisu.
    [/list]

    3) OSTALO
    Podforum Klepet je namenjen sproščeni debati o vsem mogočem. Obstoj tem, kot so »Food Fight« in »Kaj delaste« ter njihova priljubljenost upravičujejo obstoj tega predela.

     a) V tem delu foruma je prag tolerance iz točke 1 visok. Tu bodo torej moderatorji precej bolj prizanesljivi glede neprimernih vsebin. Če se o stvari ne bi želeli pogovarjati z družinskimi člani, ste mogoče tu našli pravi kotiček za vas.
     b) Seveda tudi v podforumu Klepet deluje točka 1. Vendar pa bomo tu tolerirali goloto, nasilje ipd., ko bo to v mejah normale in se bo vsaj približno nanašalo na temo, v kateri je. Primer je debata o tem, kdo je večji spammer. (več o tem v točki 4)
     c) Meja med primernostjo in neprimernostjo je tudi tu pogosto zabrisana. Naloga moderatorjev je, da se glede tega odločijo. Tu se nagibajo stran od izbrisa.
     [/list]

     4) SPAM

     Spam je nesmiselna objava ali vsebina, ki ničesar ne doda k debati, ali pa celotna tema, ki nima nobene veze z izbo, v kateri je. Primer je objava »živjo a je kdo iz Novega mesta« v temi o hobitski prehrani.

      a) V podforumu Klepet se spam tolerira, dokler je v mejah normale. Tu se moderatorji odločijo, kdaj je spama preprosto preveč, ali pa je preveč nadležen in odvrača približno normalno temo stran od prvotnega namena.
      b) V ostalih podforumih se spam ne tolerira, temveč se ga precej hitro briše.
      c) V splošnem ne bo debat o izbrisu SPAM-a, razen če eden od moderatorjev izbriše več objav, katerih pisci se pritožijo. V tem primeru stvar pregledajo ostali moderatorji in se skupaj odločijo.
      [/list]

      5) POTEK BRISANJA
      Nov sistem bo zagotavljal preglednost ter zmanjšal število sporov in nesporazumov.

       a) Vse izbrisane objave se premaknejo v Barad-dur (Moderatorsko izbo), kar omogoča preglednost v primeru spora med moderatorjem in članom.
       b) V primeru neprimernih vsebin iz točke 1, moderator objavo takoj premakne v MI ter izda opozorilo. Podobno ravna s SPAM objavami v resnem delu foruma. Vedno pripiše v temo, da je on pobrisal sporno vsebino.
       c) Preventiva je boljša kot kurativa, zato v primeru, da se vsebina začne oddaljevati od ideje same teme, moderator najprej opozori udeležence, šele kasneje poseže po radikalnejših ukrepih.
       d) Če se član pritoži nad izbrisom, steče debata med ostalimi moderatorji. V primeru, da je bil izbris napačen, se objava vrne v prvotno temo. Opozorilo moderatorju se izda po drugem neutemeljenem ali napačnem izbrisu.
       e) Moderatorji naj se zavedajo in poslužujejo tudi možnosti korigiranja objav, kar pomeni, da naj v primeru nepravilno objavljene sporne vsebine, ki sicer ustreza temi, le-to objavo popravijo v skladu s tem pravilnikom (točka 1c) ter podajo opozorilo piscu objave. (Če po opozorilu pisec še nadalje ne upošteva  pravil, se njegove objave brišejo.)
       [/list]


       Za registracijo na forumu je potrebno strinjanje z zgoraj navedenimi pravili.


       OPOZORILO!
       Po končani registraciji boste na vneseni mail dobili sporočilo z aktivacijsko povezavo! Če tega maila v nekaj urah ne dobite, mi prosim sporočite na mail: witch_from_gondor (afna) hotmail.com in aktivacijo profila bom odobrila ročno.        
       Footer